کانون اندیشه جوان

مهدی رحیمی

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
 • 0
 • 9 ژوئن
 • 0

راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور جناب آقای مهدی رحیمی

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات
 • 0
 • 6 ژوئن
 • 0

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

رحیمی ضمن اشاره به سه عامل اثرگذار بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات، وضعیت کنونی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهور

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای اف

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت

ترور مجازی سردار سلیمانی
 • 0
 • 6 ژانویه
 • 0

نشست چهارم : ترور مجازی سردار سلیمانی

این نشست ساعت 21 چهارشنبه 99/10/17 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@ برگزار خواهد