کانون اندیشه جوان

مهدی رحیمی

ترور مجازی سردار سلیمانی
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

نشست چهارم : ترور مجازی سردار سلیمانی

این نشست ساعت 21 چهارشنبه 99/10/17 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@ برگزار خواهد