کانون اندیشه جوان

مهدی عزیزی همدانی

سیاست‌گذاری معماری شهری
 • 0
 • 30 می
 • 0

سیاست‌گذاری معماری شهری

فیلم کامل چهارمین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری
 • 0
 • 28 می
 • 0

پنج ضلع اثرگذار در حوزه سیاستگذاری معماری شهری

مهدی عزیزی همدانی تاریخ معماری کشورمان یک تاریخ خیلی غنی است که هویت معماری آن در دوره های مختلفی تجلی و ظهور و بروز خیل

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست چهارم : سیاست‌گذاری معماری شهری

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 5 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی عزیزی همدانی در نشستی مجازی تحت عنوا

گفتگو های زنده سیاست شهر
 • 0
 • 22 می
 • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م