کانون اندیشه جوان

مهدی همازاده

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش
  • 0
  • 26 آگوست
  • 0

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش

علوم شناختی معمولا با علوم اعصاب شناختی اشتباه گرفته یا تقلیل داده می‌شود، همازاده اظهار داشت: علوم شناختی در معنای جامع

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها
  • 0
  • 24 آگوست
  • 0

گفتگوی زنده علوم شناختی مدرن؛ ظرفیت ها و چالش ها

علوم شناختی مطالعه‌ی علمی ذهن است. یعنی هر آن چه که نمودهای هوشمندی و آگاهی هستند مانند تفکر، ادراک، حافظه، احساس، استدل