کانون اندیشه جوان

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

موانع تحول در سازمان صدا و سیما
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

فیلم کامل هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور حسین بارانی ( جانشین اسبق بسی