کانون اندیشه جوان

میترا هدایتی

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی
  • 0
  • 1 دسامبر
  • 0

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی

فیلم کامل شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سرکار خانم میترا هدایتی (عضو ش

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی
  • 0
  • 30 نوامبر
  • 0

پیوند تشکیلات با مسائل صنفی

آیا تشکل های دانشجویی توانایی نقش آفرینی مثبت در مسائل صنفی دانشگاه را دارند؟ با ورود تشکیلات به فعالیت های صنفی، مسیر ر