کانون اندیشه جوان

میثم صداقت زاده

آزادی از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 8 می
  • 0

آزادی از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «آزادی از نگاه شهید مط

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری
  • 0
  • 1 می
  • 0

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری

صداقت زاده ضمن اشاره به معنای آزادی از نظر شهید مطهری و اینکه آزاد گذاشتن غرایز حیوانی موجب محدود شدن عقل و فطرت انسان م

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 27 آوریل
  • 0

گفتگو های زنده عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

این نشست ها در تاریخ 8 و 9  اردیبهشت ماه در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ با دوتن از اساتید این حوزه بر