کانون اندیشه جوان

نجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  • 5
  • 6 مارس
  • 0

تغییرات قانون انتخابات مجلس از نظر تشکل های دانشجویی بررسی می شود

هشتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «تغییرات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» ، به همت کانون اند