کانون اندیشه جوان

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی
  • 0
  • 1 دسامبر
  • 0

نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی

فیلم کامل شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سرکار خانم میترا هدایتی (عضو ش