کانون اندیشه جوان

نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 30 اکتبر
  • 0

نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای علی