کانون اندیشه جوان

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای رضا نقی‌زاد