کانون اندیشه جوان

نسبت دولت و سینما

نسبت دولت و سینما
 • 0
 • 10 جولای
 • 0

نسبت دولت و سینما

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «نسبت دولت و سینما» با حضور جناب آقای سید امیر جاوید

نشست پنجم : نسبت دولت با صنعت مد و لباس
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست پنجم : نسبت دولت با صنعت مد و لباس

در همین راستا قصد داریم تا پنج‌شنبه 17 تیرماه ساعت 21 با حضور سرکار خانم دکتر ریحانه رحمانی‌پور در نشستی تحت عنوان «نسبت

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای سید امیرجاوید در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت و سی

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 15 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای امیر خوراکیان در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت دولت

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست دوم : نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 14 تیرماه ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر مهدی رمضانی در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت

نشست اول : اقتصاد فرهنگ و سیاستگذاری در آن
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

نشست اول : اقتصاد فرهنگ و سیاستگذاری در آن

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه 13 تیرماه ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر سینا کلهر و دکتر میثم مهدیار در نشستی تحت

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ
 • 0
 • 3 جولای
 • 0

گفتگو های زنده سیاست فرهنگ

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون پنج موضوع « اقتصاد فرهنگ و سیاست‌گذاری در آن» ، « نسبت دولت با حوزه