کانون اندیشه جوان

نسبت دین و سیاست

ثبت نام حلقه مطالعاتی آیت الله مصباح یزدی
  • 0
  • 23 فوریه
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی آیت الله مصباح یزدی

کانون اندیشه جوان به منظور شناخت «اندیشه سیاسی علامه طباطبایی» حلقه مطالعاتی را با محوریت کتب و مقالات علامه و با حضور ح