کانون اندیشه جوان

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
  • 0
  • 18 دسامبر
  • 0

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی