کانون اندیشه جوان

نشر

نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر
  • 0
  • 11 جولای
  • 0

نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «نسبت دولت با حوزه کتاب و نشر» با حضور جناب آقای مهدی رمضانی