کانون اندیشه جوان

نشست اشرافی‌گری در ایران

  • 0
  • 11 آگوست
  • 0

الگوی توسعه وارداتی به اختلاف طبقاتی و اشرافی‌گری منجر می‌شود

گزارش نشست اشرافی‌گری در ایران را اینجا بخوانید

  • 0
  • 7 آگوست
  • 0

بیشتر درباره اشرافی‌گری در ایران بدانید

نشست «اشرافی‌گری در ایران» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.