کانون اندیشه جوان

نشست اول : برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان
  • 0
  • 7 می
  • 0

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان

فرضیه صهیونیستی برتری قوم یهود یا برگزیدگی قوم یهود بر چند اصل پیچیده و در هم تنیده استوار است. اول خدای ملی و قومی یهود

نشست اول : برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست
  • 0
  • 3 می
  • 0

نشست اول : برتری قوم یهود در آموزه‌ های صهیونیست

این نشست سه شنبه 14 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر محمدتقی تقی‌پور‌‌‌ در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی