کانون اندیشه جوان

نشست اول: بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

نشست اول: بررسی نظریات درباره هویت ایرانی
  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

نشست اول: بررسی نظریات درباره هویت ایرانی

این نشست دو‌شنبه 10 آبان ماه ساعت 21 با حضور سیدجواد میری تحت عنوان «بررسی نظریات درباره هویت ایرانی» در صفحه اینستاگرام