کانون اندیشه جوان

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب
  • 0
  • 27 نوامبر
  • 0

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

این نشست یک‌شنبه 7 آذر ماه ساعت 21 با حضور عبدالحسین خسروپناه در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@

نشست مجازی دین و سکولاریسم
  • 0
  • 27 نوامبر
  • 0

نشست مجازی دین و سکولاریسم

این نشست یکشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های 7 تا 10 آذر ماه با حضور عبدالحسین خسروپناه، سجاد صفار هرندی، سیدسجاد ایزدهی، علیر