کانون اندیشه جوان

نشست اول : تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی امکان یا امتناع

نشست اول : تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع
  • 0
  • 11 آوریل
  • 0

نشست اول : تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع

این نشست دوشنبه 23 فروردین ماه ساعت 21 با حضور جناب آقایان دکتر سید امیر سیاح و دکتر سید حسین رضوی‌پور در صفحه مجازی باش