کانون اندیشه جوان

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
  • 0
  • 22 می
  • 0

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «حکمران

گفتگو های زنده سیاست شهر
  • 0
  • 22 می
  • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م