کانون اندیشه جوان

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

نشست اول : رتوریک سیاسی و انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 11 خرداد ماه ساعت 21 با حضور سرکار خانم دکتر تینا امین در نشستی مجازی تحت عنوان «رتور

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت