کانون اندیشه جوان

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

نشست اول: نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

این نشست روز چهار‌شنبه 5 آبان ماه ساعت 21 با حضور علی فتاحی زفرقندی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon