کانون اندیشه جوان

نشست بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

  • 0
  • ۲ آبان
  • 0

عوام‌فریبی به فروپاشی تشکل‌ها می‌انجامد

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

  • 0
  • ۳۰ مهر
  • 0

گزارش تصویری از نشست «بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر»

تصاویری از نخستین نشست آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

  • 0
  • ۲۸ مهر
  • 0

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

اولین نشست از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود