کانون اندیشه جوان

نشست دوم : اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

نشست دوم : اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی
  • 0
  • 5 آوریل
  • 0

نشست دوم : اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

قصد داریم تا  چهار شنبه 18 فروردین ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت و دکتر سیدجواد حسینی پیرامون موضوع