کانون اندیشه جوان

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان
  • 0
  • 12 جولای
  • 0

نشست دوم : تجربه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 23 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر سعدالله زارعی در نشستی مجازی با موضوع «تجرب