کانون اندیشه جوان

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون امکان یا امتناع؟

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟
  • 0
  • 2 اکتبر
  • 0

نشست دوم : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

مخالفان تطبیق تاریخ با اکنون تأکید می‌کنند که حوادث تاریخی، حوادثی یگانه و منحصر بفرد  هستند و هرگز قابل تکرار و تطبیق د