کانون اندیشه جوان

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی
  • 0
  • 18 اکتبر
  • 0

نشست دوم : نسبت عدالت و ساختار حکمرانی

این نشست چهار‌شنبه 28 مهر ماه ساعت 15 با حضور محسن مهدیان در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@  برگزار می گردد.