کانون اندیشه جوان

نشست دوم : کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

نشست دوم کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی
  • 0
  • 21 فوریه
  • 0

نشست دوم : کارنامه رضاخان در حوزه اقدامات عمرانی و رفاهی

این برنامه سه شنبه 5 اسفند ساعت۲۱ در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه به آدرس  bashgah_net@ برگزار خواهد شد.