کانون اندیشه جوان

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

نشست سوم : نسبت دولت و فضای مجازی

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 15 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای امیر خوراکیان در نشستی مجازی تحت عنوان «نسبت دولت