کانون اندیشه جوان

نشست طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

  • 0
  • ۱۴ مهر
  • 0

در ایران «طبقه متوسط» نداریم

به همت کانون اندیشه جوان، نشست «طبقه متوسط» برگزار شد

  • 0
  • ۹ مهر
  • 0

طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

نشست «طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران» برگزار می‌شود