کانون اندیشه جوان

نشست مجازی تمدن حسینی

نشست مجازی تمدن حسینی
  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

نشست مجازی تمدن حسینی

این نشست یکشنبه 4 مهر ماه ساعت 15 با حضور حبیب بابایی در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  برگزار