کانون اندیشه جوان

نشست مجازی دین و سکولاریسم

نشست مجازی دین و سکولاریسم
  • 0
  • 27 نوامبر
  • 0

نشست مجازی دین و سکولاریسم

این نشست یکشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های 7 تا 10 آذر ماه با حضور عبدالحسین خسروپناه، سجاد صفار هرندی، سیدسجاد ایزدهی، علیر