کانون اندیشه جوان

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید با موضوعات «جامعه و دین از دیدگاه فروید» و «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد م