کانون اندیشه جوان

نشست مجازی زندگی در عیش مردن در خوشی

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شناختی رسانه» با حضور عطاالله باباپور در کانون اندیشه