کانون اندیشه جوان

نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب با موضوعات «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» و «ابعاد هویتی حجاب» با حضور ملیحه بخشی نژاد و سیدمحمدعلی ا