کانون اندیشه جوان

نشست مجازی طرح ولایت

نشست مجازی طرح ولایت
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

نشست مجازی طرح ولایت

نشست مجازی «تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌های آموزشی طرح ولایت» با حضور قاسم شبان نیا در کانون اندیشه جوان بررسی می‌ش