کانون اندیشه جوان

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

نشست مجازی فتح بعد از خرمشهر

این نشست چهارشنبه 31 شهریور ماه ساعت 22 با حضور حبیب احمدزاده در صفحه اینستاگرام به نشانی canoon_org@ برگزار می گردد.