کانون اندیشه جوان

نشست مجازی معاصرت فلسفه

نشست مجازی معاصرت فلسفه
  • 0
  • 7 نوامبر
  • 0

نشست مجازی معاصرت فلسفه

این نشست دو‌شنبه 17 آبان ماه ساعت 21 با حضور احمدرضا یزدانی مقدم در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_or