کانون اندیشه جوان

نشست معامله قرن

  • 0
  • ۲۴ مرداد
  • 0

 هدف «معامله قرن» درهم پیچیدن مسئله قرن است

به همت کانون اندیشه جوان، نشست «معامله قرن» برگزار شد

  • 0
  • ۲۱ مرداد
  • 0

واکاوی معامله قرن

نشست معامله قرن به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.