کانون اندیشه جوان

نشست نقد و بررسی رمان مرد پشت روزنامه

  • 5
  • 18 نوامبر
  • 0

نشست نقد و بررسی رمان «مرد پشت روزنامه» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، جلسه نقد و بررسی “رمان مرد پشت روزنامه” از آثار منتشر شده کانون اندی

  • 0
  • 14 نوامبر
  • 0

نشست نقد و بررسی رمان «مرد پشت روزنامه»

منتقدان، رمان «مرد پشت روزنامه» را بررسی می‌کنند.