کانون اندیشه جوان

نشست وضعیت علمی اساتید

  • 0
  • 16 ژانویه
  • 0

کاهش کارآمدی دانشگاه در سایه دیکتاتوری اساتید

دومین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

  • 0
  • 14 ژانویه
  • 0

نشست وضعیت علمی اساتید

نشست وضعیت علمی اساتید در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود