کانون اندیشه جوان

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

نشست چهارم : راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی

در همین راستا قصد داریم تا جمعه 14 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای مهدی رحیمی در نشستی مجازی تحت عنوان «راهکارهای اف

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت