کانون اندیشه جوان

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما
  • 0
  • 3 جولای
  • 0

نشست چهارم : نسبت دولت و سینما

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 16 تیرماه ساعت 21 با حضور جناب آقای سید امیرجاوید در نشستی تحت عنوان «نسبت دولت و سی