کانون اندیشه جوان

نشست کتابخوان

  • 0
  • ۲۰ آذر
  • 0

نشست دوم کتاب‌خوان

نشست دوم «کتاب‌خوان با موضوع روابط دختر و پسر»

  • 0
  • ۱۰ آذر
  • 0

نشست کتاب‌خوان «سبک زندگی ایرانی_اسلامی»

فیلم کامل نشست کتاب‌خوان را اینجا ببینید

  • 0
  • ۱۰ آذر
  • 0

نشست «کتاب‌خوان» سبک زندگی ایرانی_اسلامی

نشست کتاب‌خوان به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.