کانون اندیشه جوان

نشست

 • 0
 • ۱۳ آبان
 • 0

نشست رانت و راه های مقابله با آن

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

 • 0
 • ۲ آبان
 • 0

عوام‌فریبی به فروپاشی تشکل‌ها می‌انجامد

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 • 0
 • ۳۰ مهر
 • 0

گزارش تصویری از نشست «بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر»

تصاویری از نخستین نشست آنان که می‌اندیشد «امام موسی صدر»

 • 0
 • ۲۸ مهر
 • 0

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

اولین نشست از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود

 • 0
 • ۲۲ مهر
 • 0

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود

 • 0
 • ۱۴ مهر
 • 0

در ایران «طبقه متوسط» نداریم

به همت کانون اندیشه جوان، نشست «طبقه متوسط» برگزار شد

 • 0
 • ۹ مهر
 • 0

طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران

نشست «طبقه متوسط در فراز و فرود تحولات ایران» برگزار می‌شود

 • 0
 • ۲۴ مرداد
 • 0

 هدف «معامله قرن» درهم پیچیدن مسئله قرن است

به همت کانون اندیشه جوان، نشست «معامله قرن» برگزار شد

 • 0
 • ۲۱ مرداد
 • 0

واکاوی معامله قرن

نشست معامله قرن به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.