کانون اندیشه جوان

نصرت دین

  • 0
  • ۸ آبان
  • 0

نصرت دین

چرا امام حسین (ع) یاری فرشتگان را نپذیرفتند.  آیت الله قائم مقامی از چگونگی نصرت دین می گوید.