کانون اندیشه جوان

نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!

نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!
  • 0
  • 15 می
  • 0

نظارت استصوابی شورای نگهبان ؛ آری یا خیر ؟!

فیلم کامل گفتگوی زنده «نظارت استصوابی شورای نگهبان؛ آری یا خیر؟!» با حضور جناب آقای دکتر محمد بهادری‌ جهرمی