کانون اندیشه جوان

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان اسلام ناب

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب
  • 0
  • 27 اکتبر
  • 0

نقش دوره های معرفتی در رشد دانشجویان ؛ اسلام ناب

فیلم کامل شصت و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد ناصر بخت (دبیر اسبق مجمع د