کانون اندیشه جوان

نقش زبان فارسی در تمدن سازی و ایجاد هویت ملی ایران

نقش زبان فارسی در تمدن سازی و ایجاد هویت ملی ایران
  • 0
  • 20 سپتامبر
  • 0

نقش زبان فارسی در تمدن سازی و ایجاد هویت ملی ایران

شهرستانی مطرح کرد؛ زبان فارسی، زبان دیوانی و تمدنی است، این زبان بازار دارد و زبان دوم جهان اسلام محسوب می‌شود.