کانون اندیشه جوان

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نقش هیئت های دانشجویی در رشد دانشجویان دانشگاه

فیلم کامل هفتاد و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور نادر توکلی و رسول اقبالیان بر